Core values

In het strategisch plan van MYbusinessmedia zijn een aantal normen en waarden opgenomen die leidend zijn bij ons denken en handelen en de basis vormen om onze groei- en online ambities als multimediale uitgeverij van vakinformatie te realiseren.

 

- Top Expertise

            Excellence and winning attitude in all we do

Innovative thinking

            Supporting customers in their own development

Integrity, loyalty and professionalism

            Be committed and involved

Respect and Confidence

            Highly qualified and respected personnel

Open communication
           Value added and respectful communication

Strong financials
           Top line growth above industry standard

Personal growth
            Full chances for learning and improving